Ngân hàng cho vay thế chấp đối với loại đất nào

Đất vay thế chấp

Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thế chấp sổ đỏ) là một trong những quyền quan trọng và được nhiều người sử dụng.

Hiện nay có nhiều hình thức vay vốn tại ngân hàng trong đó phải kể đến thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi chung là thế chấp đất).

Đất vay thế chấp
Đất vay thế chấp

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân được thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng đối với những loại đất sau nếu đủ điều kiện:

1. Sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.

2. Đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (đất ở).

3. Đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Theo đó, Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp:

  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
  • Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.
  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
  • Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

4. Đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

5. Đất nhận chuyển đổi.

Chuyển đổi quyền sử dụng đất là một hình thức chuyển quyền sử dụng đất, trong đó các bên (hộ gia đình, cá nhân trong cùng một xã, phường, thị trấn) chuyển giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau.

Các bên vừa là người chuyển đổi nhưng cũng đồng thời là người nhận chuyển đổi.

6. Đất được nhận chuyển nhượng (mua), nhận tặng cho, nhận thừa kế.

Hotline tư vấn sản phẩm quà tặng, dịch vụ mạ vàng 24/7:

Hotline: 0898786555

Ngoài các sản phẩm có sẵn, bạn có thể đặt chế tác quà tặng theo yêu cầu thiết kế riêng với bất kỳ số lượng.

Gold Việt có showroom bán và trưng bày quà tặng tại: TP. Hồ Chí Minh (HCM).

Zalo
Hotline 0898.786.555